Naučne studije

Svakog meseca se pojavi nova publikacija koja opisuje rezultate postignute u borbi protiv bola korišćenjem elektroterapije. U američkoj nacionalnoj medicinskoj biblioteci (The American National Medical Library) je samo tokom 2007. godine  registrovano 364 naučne publikacije koje su prvenstveno posvećene uticaju elektroterapije na bol.

Tokom petogodišnjeg rada na razvoju CEFALY-ja, sprovedeno je nekoliko kliničkih studija na klinikama posvećenim bolu pri univerzitetskim bolnicama i specijalnim laboratorijama.

  • 12 laboratorijskih studija posvećenih određivanju efikasnosti i tačnosti parametara
  • 8 studija posvećenih efikasnosti rada na „teškim slučajevima“
  • 3 pilot studije na većem broju pacijenata koji pate od tenzionih glavobolja i  migrena
  • 2 studije sa korišćenjem placeba da bi se potvrdio raspon efikasnosti.

 

Više od 5000 tretmana je odrađeno za potrebe raznih kliničkih studija o efikasnosti CEFALY-ja.


 
RocketTheme Joomla Templates