Princip funkcionisanja

CEFALY prvi i jedini medicinski uređaj za elektroterapiju glave.

 

Na šta CEFALY deluje ? Na nervne ćelije.

 

CEFALY koristi električni impuls da bi delovao na nervne ćelije. Sa fiziološke tačke gledišta, samo dva tipa ćelija reaguju na električnu stimulaciju: mišićne i nervne ćelije. CEFALY deluje specijalno na nervne ćelije – drugim rečima deluje na same nerve, a nervi su ti koji su pogođeni bolom.

Na koje nerve CEFALY utiče? Na trigeminalni nerv.

 

Glavni nerv u glavi koji je uključen u glavobolje je poznat kao trigeminalni nerv. Njegova  glavna grana se deli na dva dela u visini orbite. Cefaly-jeva elektroda pokriva to račvanje i na taj način deluje na glavni deo trigeminalnog nerva. Preko nje, CEFALY prenosi impulse koji su veoma specifični i savršeno prilagođeni za trigeminalni nerv.

Kakav uticaj ovo ima na trigeminalni nerv? TENS efekat i stimulisanje proizvodnje endorfina.

 

CEFALY deluje na trigeminalni nerv i nervni sistem u celosti pomoću dva mehanizma:

 

a) Stimulisanje proizvodnje endorfina:

CEFALY-jev program stimuliše nervna vlakna (Aδ) trigeminalnog nerva koja su odgovorna za proizvodnju      endorfina. Na taj način se podstiče njihov rad. Kada je nivo endorfina visok dolazi do pomeranja okidača za migrene i glavobolje što rezultuje ređim napadima.

b) TENS mehanizam „ kontrole kapija “:

Jedan od CEFALY-jevih programa stimuliše vlakna osetljiva na dodir (Aβ) trigeminalnog nerva, pomoću visokih frekvencija, delimično blokirajući ulazak bola u nervni sistem. Taj mehanizam se naziva sistem kontrole kapija, drugim rečima nervi se toliko stimulišu da  ne ostaje slobodnog prostora za prenos bolnih podsticaja.

 


 
RocketTheme Joomla Templates