Maksimalna bezbednost

CEFALY koristi TENS tehnologiju koja je u medicinskim krugovima poznata preko 40 godina i koristi se za tretiranje centara za bol.

Ova tehnologija je poznata po svojoj bezbednosti i odsustvu neželjenih efekata.

CEFALY je konstruisan i razvijan u skladu sa veoma strogim analizama rizika i međunarodnim standardom ISO 14971 koji se odnosi na medicinsku opremu. Ovakvim pristupom je eliminisana svaka mogućnost za pojavu bilo kakve kratkotrajne ili dugotrajne opasnosti.

Jedino na šta Vas moramo upozoriti je da nikada ne koristite CEFALY dok vozite i da crvenilo koje se javlja nakon završetka seanse, na mestu gde je bila elektroda, može potrajati nekoliko minuta.


 
RocketTheme Joomla Templates