Temporalni arteritis

Jak, konstantan bol u temporalnoj zoni (bočna strana glave, ali ponekad i pozadi) javlja se kod starijih pacijenata (oko 70-te godine života).

Temporalna arterija postaje zadebljana i bolna na pritisak.

Cefaly ne može delovati na ovu vrstu bola. Međutim, lekovi na bazi kortikoida mogu dati  odlične rezultate.

 


 
RocketTheme Joomla Templates