Tretman za transformisanu migrenu

Frekvencija i trajanje napada kod ovog tipa glavobolje mogu dostići tačku kada bol postaje svakodnevan. U ovom slučaju Cefaly se koristi kad god je potrebno.

Na početku treba koristiti program za prevenciju ( Program 2) dva puta na dan. Bilo bi idealno da te dve seanse, budu što više razdvojene, npr. ujutru i uveče.

Program 1 se može koristiti kada god se ukaže potreba tj. kada se bol pojača, da bi se izbeglo uzimanje lekova za migrenu.

Program za napad traje 20 minuta i može se ponoviti nekoliko puta zaredom. Pred kraj seanse, tokom poslednjih 30 sekundi, jačina se postepeno smanjuje. Tokom tog perioda samo pritiskom na dugme startujete novu 20-o minutnu seansu. 

 


 
RocketTheme Joomla Templates